hlavička
Spolek
pohraniční
historie

Historie:
Realizované v letech 1936 -1938, v dnešním katastrálním území tohoto městyse.
Jedná se o objekty lehkého opevnění, za které jsou v rámci československého opevnění považovány odolné železobetonové bojové objekty určené řádově pro jednotky mužů.

V katastrálním území městyse Vratěnín je lehké opevnění budováno ve dvou až třech sledech, tak aby se navzájem kryla. V prvním sledu byly objekty s bočními palbami a v dalších sledech i objekty, které střílely čelně. Jedná se o soubor 34 objektů lehkého opevnění postupně vystavěného ve třech časových úsecích.
Tehdejší armádní příslušnost – III. armádní sbor Jižní Morava

Nejprve objekty starého typu (vzor 36) od jehož výstavby však bylo posléze upuštěno ve prospěch dokonalejšího - objektu nového typu (vzoru 37).

První stavební práce na stavebním úseku 1., prostor Jemnice jsou zde datovány do roku 1936, ZVV Brno. Realizaci provedla firma Ing. arch. Jaroslav Smital, celkem zadáno a postaveno v
tomto stavebním úseku 35 objektů. Vratěnín celkem postavené objekty starého typu, vzor 36 – 2 typy, A - 3ks, B - 1ks.

Druhá vlna stavební úsek 3, prostor Jemnice I. - 14.4.1937 (podepsáno v Praze na MNO) dostává objednávku - smlouvu od ŘOP firma Mandaus, Ing. Švarc a spol., Plzeň, velitel stavebního dozoru byl pověřen kpt. pěch. Václáv Černý, celkem zadáno a postaveno v tomto stavebním úseku 57 objektů.
Třetí vlna stavební úsek 9, prostor Jemnice II. - 16.3.1938 dostává objednávku firma Mandaus, Ing. Švarc a spol., Plzeň, velitelem stavebního dozoru se stává por. Žen. Antonín Štěrba, celkem zadáno a postaveno v tomto stavebním úseku 84 objektů. Vratěnín celkem postavené objekty vzor 37 – 2 typy, A – 30ksD – 1ks. Tato čísla, ale neodpovídají tehdejší době. V archivu jsme nalezli informace o postavení 27 ks jen v roce 1937. Dále dle dnešního katastru je evidováno z roku 1938 dalších 9ks.

Jednotlivé objekty LO se navzájem propojují zákopy (od května 1938).

Ohromující je rychlost výstavby. Plány například na typ A-120 jsou datovány od 22.1.do 23.2. 1937 (MNO Hl. štáb ŘOB -II-b). Smlouva pro náš úsek je podepsána 14.4.1937 a závěrečné (druhé - již mají HOTOVO) vyúčtování má datum stavební firmy 19.8.1937 Slavoníce podáno na Ženijní vojsko III. sboru - stavební dozor 3.úseku Vratěnín  a na Velitelství III. sboru v Brně je doručeno 25.8.1937.  Od podpisu smlouvy na konec realizace uběhlo jen 127. dní. Dnes neuvěřitelné.  To pak vychází na realizaci jednoho objektu jen 2.28 dne!

A nejsou to jen objekty LO, které se zde budovaly - také "Barák" pro osádku LO. Ten se nachází v lese před obcí Mešovice.  

V roce 1938 se budují tři zátarasy na cestách v okolí Vratěnína. Plány jsou datovány na 10.12.1937.

Jednalo se o přehrazení cesty železobetonovými ježky - konkrétně to bylo na každé cestě 6ks jehlanů o váze cca 300kg, o objemu 0,5m3 betonu.

Taká na hranici u řeky Dyje je postavena železná závora s ochrannými zídkami - byla na lesní cestě u Uherčic - Skaly do Unter Thurmau.

Jednalo se o Zvláštní zařízení - Moravské Budějovice 23.